Nyhetsbrev från Inspiro

Detta nyhetsbrev kommer att handla om viktiga frågor som rör vår personlighet, beteenden och drivkrafter. Allt som är viktigt för ett gott självledarskap. Som du leder dig själv leder du andra.


Du kommer att få tillgång till:  
● Värdefull information om emotionell intelligens
● Tips och råd om hur du kan jobba med ditt självledarskap
● Insikter om våra drivkrafter  
● Vad som skapar engagemang och motivation
● Coachingens effekt på ledarskapet
● Våra olika personlighetstyper
● Och ibland… något fint erbjudande från mig 

Louise Mebius
EQ-expert och ledarutvecklare