VI UTVECKLAR CHEFER TILL FRAMGÅNGSRIKA & HÅLLBARA LEDARE

Få nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap!

Forskningen visar på att hela 80% av en ledares framgång är kopplat till emotionell intelligens.

Lär dig hur du utvecklar din emotionella intelligens med våra webbkurser eller cochingprogram.


Chefer tillsätts efter intellektuell förmåga och gamla kriterier. Men orsaken till att de får sluta är ofta bristande EQ.

Emotionell intelligens är en oerhört viktig faktor för att lyckas som chef. Det finns dock ett antal EQ-förmågor som är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Lyssna på videon så får du veta mer om hur du utvecklar ditt ledarskap.


Louise Mebius
EQ-expert och ledarutvecklare

Emotionell intelligens är nyckeln till framgång

Inspiros vision är utveckla chefer till framgångsrika och hållbara ledare genom att
utveckla den emotionella intelligensen.

Chefer med en hög EQ-nivå skapar ett positivt arbetsklimat som leder till mer engagerade medarbetare, som i sin tur bidrar till att öka företagets produktivitet och lönsamhet.

Onlinekurser

Om du vill lära dig nya saker när det  passar dig så är onlinekurser ett smidigt sätt. Du är inte bunden till vissa dagar eller tider. Du lär dig i din egen takt. När och var du vill.

Coaching

Coaching är en process som förflyttar dig från ditt Nuläge till ditt Önskade läge. Coaching är bra när du vill uppnå, förändra, lyckas eller utveckla något.

Ledarutveckling

För att lyckas som ledare är det viktigt att ständigt utveckla sig. Vi erbjuder ledarprogram som utvecklar er till emotionellt intelligenta, framgångsrika och hållbara ledare. 


Lär dig hemligheten till ett framgångsrikt ledarskap. Gå vår onlinekurs i emotionell intelligens.